Bejegyzések

https://titkokbirodalma.blogspot.com/2018/01/a-halott-menyasszony-egy-kulonos.html

A Naprendszer őrzői:Védelmezők vagy hódítók

Sok UFO-kutató gondolja úgy, hogy létezik egy titkos flotta idegen űrhajókból, amelyik állandóan jelen van a Naprendszerünkben, az a feladata, hogy megvédelmezze azt a rosszindulatú földönkívüliek támadásaitól, illetve az űrből fenyegető egyéb veszélyektől, mások azt mondják, hogy a projekt mögött nagyon is földi hatalom áll, és az a célja, hogy lakható bolygókat keressen, ahová majd kitelepíti az úgynevezett Elitet a Föld tönkretétele után... Akik szerint a Naprendszer örzői földönkívüliek, felvetették; azt a lehetőséget is, hogy - nem is minket védelmeznek,hanem a saját területüket? lehet,hogy már régóta meg vagyunk hódítva, csak nem vettük észre? Esetleg a Naprendszer őrzői egy intergalaktikus szövetség. neve, aminek a Föld is része? Ez a téma számos izgalmas megválaszolatlan kérdést vet fel. A szkeptikusok azzal érvelnek, hogy egy ilyen flottához több milliárd dollár kellene, feltételezve, hogy sikerült megvalósítani szükséges technológiát, már amennyiben a program mögöt

A viág legfurcsább állatai

Kép
 

INDIÁN BÖLCSESSÉGEK

  Indián tízparancsolat Gon­dos­kodj a Föld­ről, és tisz­teld min­den la­kó­ját! Ma­radj hű a Nagy Szel­lem­hez! Mu­tass tisz­te­le­tet em­ber­tár­sa­id iránt! Dol­gozz az egész em­be­ri­sé­gért! Se­gíts és sze­ress, ahol szük­sé­ges! Tedd azt, amit jó­nak gon­dolsz! Gon­dos­kodj tes­ted és lel­ked jó­lé­té­ről! Erőd egy ré­szét for­dítsd a vi­lág job­bí­tá­sá­ra! Légy min­dig igaz­sá­gos és tisz­tes­sé­ges! Vál­lald tet­te­id kö­vet­kez­mé­nyét!     gf.me/u/zkmyd2

HOGYAN ÉRKEZTEK AZ ELSŐ FEHÉR EMBEREK A SÁJENEKHEZ?

  Sájen indián legenda Ré­ges-ré­gen, egy nyá­ron, a sá­je­nek a Mis­sou­ri fo­lyó mel­lett tá­bo­roz­tak. Egy reg­gel fel­éb­red­vén ál­muk­ból, Vö­rös Sas és fe­le­sé­ge egy fur­csa szer­ze­tet lá­tott a ti­pi­jük­ben fe­küd­ni. Az asszony meg­ijedt és si­kol­toz­ni kez­dett. Fér­je csi­tít­gat­ta, és kö­ze­lebb ment az is­me­ret­len lény­hez, ami köz­ben las­san ülő hely­zet­be emel­ke­det. Vö­rös Sas lát­ta, hogy az ide­gen úgy néz ki, mint egy sá­jen, de a bőre és a haja fe­hér volt, és nyel­vét nem le­he­tett ér­te­ni. A fér­fi na­gyon so­vány olt, alig ár­vál­ko­dott egy ke­vés hús a csont­ja­in, és ru­há­ja sem állt más­ból, mint fű­ből és mo­há­ból. Alig élt. Vö­rös Sas meg­kí­nál­ta en­ni­va­ló­val, de na­gyon gyen­ge volt és ki­me­rült, ezért a gyom­ra nem tud­ta be­fo­gad­ni az ételt, de né­hány hét alatt meg­erő­sö­dött. Vö­rös Sas azt mond­ta fe­le­sé­gé­nek, hogy tart­sa ti­ tok­ban az ide­gen je­len­lé­tét. At­tól tar­tott, hogy tör­zse meg­öl­né, ha meg­ta­lál­ná, mert

gf.me/u/zkmyd2

  gf.me/u/zkmyd2

Segíts,hogy kislányommal álmaink házába költözhessünk

 Bár mostanában keveset írtam ,mégis köszönöm mindenkinek aki követi a facebook oldalamat és látogatja a blogomat.A facebook oldal azért jött létre 2015-ben ,hogy a hasonló gondolkodású embereket összefogja ,közösségbe tömörítse.Tavaly a világjárvány kitörésekor és az eltelt időben,szándékosan nem írtam a jelenlegi helyzetről,elhatárolódtam tőle,hiszen a csapból is ez folyik.Most egy kis segítséget szeretnék kérni ettől a közösségtől. Végső elkeseredésemben fordulok önökhöz,hozzátok.Szeretnénk családommal egy kertes házba költözni,mivel kislányomnak nagy mozgásigénye van ,de sajnos az önerőnk nem elég arra ,hogy megvegyük.Banki hitel egyenlőre sajnos szóba sem jöhet ,mert egy korábbi hibám miatt felkerültem a khr listára,és mire lekerülök róla,félek hogy ez a ház addigra elkel. Pedig mind elhelyezkedésben mind pedig elrendezésben nekünk ez lenne a megfelelő. Indítottam Paypalon egy gyűjtést hátha sikerül az emberek jóindulatával összegyüjteni a hiányzó összeget.Felajánlani csak azt tud

Titkok nyomában: párkák, múzsák, nimfák, szatírok és titánok

Kép
 A görög mitológia a legtöbb ember fantáziáját leköti, hiszen amellett, hogy tele van titokzatos személyekkel és történetekkel, még érdekes is. Lássuk, kik voltak a párkák, a múzsák, a nimfák, a szatírok és a titánok!   A párkák Ki ne emlékezne az 1997-ben debütált Disney-klasszikusra, a Herkulesre, mely történet körülöleli mind a párkák, a múzsák és a titánok különleges életét, feladatait és azt, hogy miben is áll a csodájuk. A történetben a párkákat három idős és meglehetősen csúnya idős asszonyokként jelenítik meg, akik amellett, hogy ismerik a múlt, a jelen és jövő titkait, még az emberi életeket is birtokolják. Ennek értelmében ők döntenek életről és halálról. Szerencsére a film alkotói nem tértek el sokban a valósától, ugyanis a párkákra valóban fontos feladatok hárultak. A klasszikus görög mitológia szerint a párkák – avagy moirák – a végzet istennői voltak, mindemellett pedig Zeusz és Themisz lányaiként is tartják számon őket, akik fonják, kimérik, majd elvágj

Titkok birodalma Travel,nature&history

Új szórakoztató blog